Innhold

Ullensakerskolene arbeider systematisk for å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø. Vi ønsker å avdekke mobbing og andre krenkelser så tidlig som mulig, for å løse sakene raskt og sikre at elevene opplever et læringsmiljø som fremmer helse og trivsel.

Ullensaker kommune har nå innført et nytt system for å melde fra ved mistanke eller kunnskap om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. På Ullensakerskolens innbyggerportal finnes nå et ikon kalt Meld fra om skolemiljø. Ikonet fører videre til et elektronisk skjema hvor melder må fylle inn skole, klassetrinn og hvem som melder. Når skjemaet er utfylt, vil melder motta en kode på sin mobiltelefon som må legges inn før skjemaet sendes skolen.

Alle opplysninger behandles konfidensielt. Du vil bli kontaktet av skolen, som vil undersøke saken og sette inn tiltak dersom dette er nødvendig. Du finner varsleknappen her.

 


Publisert: 15.12.2017 12:04:25
Sist endret: 15.12.2017 12:04