Årsaken til stengingen er at det skal graves for høyspent til de nye blokkene. Veien blir stengt både for myke trafikanter og kjørende. I arbeidstiden vil det bli brukt manuell trafikkdirigering for og få en bedre flyt i trafikken. Skilting vil bli utført etter vedlagt skiltplan. Vi beklager ulempene dette vil medføre for trafikken.

 


Publisert: 09.06.2022 09:00
Sist endret: 17.06.2022 09:43