Barne- og likestillingsminister Kjersti Toppe (Sp)

Foto: Ullensaker kommune. Barne- og likestillingsminister Kjersti Toppe (Sp)


- Med dette utstyret og disse fasilitetene er dette er oase for ungdom. Da er det ekstra hyggelig at Atlas har kommet som et ønske fra ungdommen selv og faktisk blitt til en virkelighet, sier Toppe.

Barne- og likestillingsministeren var på Atlas for å lære mer om innholdet og betydningen av ungdomshus i lokalsamfunnene.

- At slike steder forblir et åpent lavterskeltilbud og en sosial arena for ungdom er veldig viktig. Det så vi under pandemien, forklarer Toppe.

Gratis tilbud til ungdom

Atlas er et gratis tilbud for ungdom fra 15-20 år (må ha begynt i 10. klasse) som vanligvis er åpent fire dager i uken. Enkelte lørdager holder også åpent.

- Målet med Atlas er at du skal kunne komme akkurat som du er og få være med på aktiviteter du liker. Derfor har vi et variert tilbud og prøver hele tiden å lytte til det ungdommen ønsker, sier avdelingsleder Gunhild Ramsay Kovacs.

Aktiviteter/tilbud på Atlas

• Musikkstudio for musikk- og podcastproduksjon
• PlayStation
• Bordtennis
• Billiard
• Scene – konserter, teater og annen scenekunst
• Workshops
• Leksehjelp
• Foto
• Arbeidstrening
• Gratis mat

Du bestemmer hva Atlas skal være

Atlas er fremdeles ganske nyopprettet. Vi utvikler oss etter det ungdommen etterspør og vi sammen ser er et behov.

- Derfor er det viktig at ungdom som har ønsker for hva som skal skje på Atlas gir oss beskjed, forklarer Gunhild Ramsay Kovacs.

Les mer om fritidsklubbene i Ullensaker.


Publisert: 11.05.2023 14:14
Sist endret: 23.05.2023 14:33