Ullensaker kommune har i samråd med Ullensaker idrettsråd, vedtatt å åpne alle utendørsanlegg. Anleggene vil være åpne både for organiserte og egenorganiserte aktiviteter. Innendørs idrettsanlegg vil forbli stengt. Dette skyldes at kommunen per i dag ikke har ressurser til å prioritere renhold av idrettsbygg. I tillegg anses smittefaren som større på innendørsanlegg enn utendørsanlegg. Dette innebærer også at alle garderobeanlegg og toaletter i tilknytning til utendørsanlegg vil forbli stengt.

Anleggene åpnes i dag, torsdag 2. april.  Vi minner om og understreker Helsedirektørens påpekning av maksimalt 5 personer i grupper, 2 meter mellom hver person og at en ball kan medføre kontaktsmitte.

- Jeg ber alle deltakere ta et personlig ansvar for å opprettholde disse påbudene, og minner om at det ikke må spyttes eller blåses nese på baner eller aktivitetsplasser. Ta heller med engangs lommetørklær som samles i pose og tas med hjem til restavfall, sier kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad.

Prøveordning

Åpningen av utendørsanleggene er en prøveordning. Det vil bli ført tilsyn på de åpne anleggene, og tilbakemeldingene fra tilsynet vil ligge til grunn for den videre vurderingen. Dersom åpningen av idrettsanleggene skal være forsvarlig, kreves det at brukerne av anleggene viser høy grad av lojalitet til gjeldende bestemmelser for bruk.

Følger nasjonale føringer

Kommuneoverlegen og kommunen vil til enhver tid være lojal til nasjonale myndigheters lover, forskrifter og pålegg. Vi vil vektlegge sentrale myndigheters råd inn mot lokale forhold i Ullensaker, og gjøre nødvendige tilpasninger. Det er kommet uttalelser fra Helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressekonferanse 31.03 der han gir utrykk for tolkninger av de foreliggende forbudene som åpner for organisert idrett.

Ullensaker kommune vil som hovedprinsipp følge de nasjonale føringene som til enhver tid gjelder. Dette er for å sikre likhet på tvers av kommunegrenser og dermed unngå unødvendige misforståelser av regelverket.

Les også helsedirektoratets veiledning og anbefaling om idrettsanlegg


Publisert: 02.04.2020 15:32
Sist endret: 02.04.2020 19:23