Innhold

Det skal utføres arbeider på hovedvannledningsnettet i området Prestmoen/Ilevegen, Kløfta. Arbeidet er forventet å pågå en tid fremover.

Dette arbeidet kan medføre misfarget vann. 

Opplever du misfarget vann, spyles dette ut gjennom kaldtvannskran nærmest vanninntaket i boligen. 


Publisert: 11.06.2019 09:06:12
Sist endret: 11.06.2019 09:06