I navnesaken Ramby / Randby har Statens kartverk gjort vedtak om å fastsette skrivemåten «Ramby» for offentlig bruk.

Ullensaker kommune har ansvar for å gjøre vedtaket kjent. Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra den dagen vedtaket er kunngjort første gang. Klagen må være grunngitt, og skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen.


Publisert: 09.01.2023 10:06
Sist endret: 09.01.2023 10:20