Innhold

Helsedirektoratet har delegert ansvaret for smittevern etter IHR-forskriften til Ullensaker kommune. Av dette følger at kommunen har oppfølgingsansvaret for smittevernet ved OSL etter IHR-forskriften. I perioden fra 12.3. til og med 30.4. var et helseteam fra Ullensaker kommune i arbeid på hovedflyplassen.

Flytrafikken fra utlandet er nå sterkt redusert og har på Gardermoen stabilisert seg på ca. 400 reisende i døgnet. Tirsdag 28.4. kom Helsedirektoratets veileder for smittevern i luftfarten, som gir råd og føringer for hvordan aktørene skal innrette seg for å hindre smitte av covid-19. Det er Helsedirektoratets vurdering at den nåværende situasjonen på Gardermoen tilsier at smitteverntiltakene ved flyplassen kan utføres av flyplassens og flyselskapenes personell. Dagens praksis vil kunne videreføres av disse, og veilederen for luftfarten er en god støtte i deres videre arbeid.

Ullensaker kommune har fortsatt beredskap til å bidra i form av vakthavende IHR-smittevernansvarlig kommuneoverlege og Jessheim legevakt. Kommunens helseoppdrag ved OSL gjenopptas hvis behovet skulle oppstå.

Veiledning og helsehjelp til reisende

Siden 12. mars har et helseteam bestående av totalt 20 ansatte i Ullensaker kommune gitt informasjon og helsehjelp til reisende ved OSL. Reisende med symptomer på Covid-19 har blitt tatt hånd om og sendt videre til LHL-sykehuset for isolasjon og testing. Reisende på risikoflyvninger og flyvninger til Svalbard har blitt intervjuet og vurdert. Reisende i transit er blitt innlosjert ved karantenehotell ved flyplassen i påvente av videre reise.

Ullensaker kommunes helseoppdrag ble formelt avsluttet 30.4., og de påfølgende dagene brukt til å avslutte oppdraget.

- Jeg vil rette en stor takk til de dyktige ansatte i vårt helseteam, som stilte opp på kort frist, har jobbet på skift og samarbeidet godt med kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad om å utføre vårt smittevernansvar ved landets hovedflyplass, sier Gunnhild Grimstad-Kirkeby, direktør for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune.

Godt samarbeid

13. mars anmodet Ullensaker kommune Heimevernet om bistand til å håndtere den store mengden reisende, noe som kom på plass morgenen etter. En rekke aktører har samarbeidet på OSL de siste ukene.

- Vi har hatt et utmerket samarbeid Avinor, Politiet, Heimevernet, NOKAS, LHL, Clarion Hotel og ansatte ved flyplassen i ukene vi har hatt helseoppdraget der, noe vi ønsker å takke dem for, sier Grimstad-Kirkeby.

Ikke behov for isolasjonsplasser

Ullensaker kommune har hatt avtale med LHL-sykehuset om 60 isolasjonsplasser. Ullensaker kommune har avviklet avtalen med LHL, og håndterer nå syke reisende som før koronautbruddet.

- LHL har vært fleksible og gitt bistand for å avlaste de ordinære helsetjenestene våre, noe vi er svært glade for, sier Gunnhild Grimstad-Kirkeby.

Reisende med behov for karanteneopphold har blitt innlosjert på et karantenehotell, på egen regning, etter avtale mellom hotellet og Ullensaker kommune. Avtalen med karantenehotellet videreføres inntil videre.


Publisert: 07.05.2020 15:30:12
Sist endret: 07.05.2020 15:30