Slår sammen to barnehager

De to kommunale barnehagene Kløfta og Kløftahallen slås sammen og blir en del av den nye barnehage. Bakke barnehage består som en egen avdeling for den nye barnehagen.

- Alle barn som går i de to barnehagene som slås sammen er sikret plass i den nye barnehagen. De har allerede blitt tildelt plass. I tillegg har vi plass til mange flere barn, sier Mari Karlsrud, enhetsleder i Ullensaker kommune.   

Uteområde som gir rom for lek

Det blir gode og store lekearealer ute, basert på et konsept om å gjenskape en miniatyr av den lokale geografien i og rundt Kløfta. Resultatet blir et variert uteområde med «eng» (plen), «skog» (frukttreskog), «motorvei» (sykkelløype) og «jernbane» (tog-lekeapparat).

- Vi får en stor uteplass som skal innby til lek og aktivitet. Vi er opptatt av å skape gode leke- og læringsmiljøer både ute og inne fordi vi vet at det er gjennom lek barna lærer, sier Mari Karlsrud, enhetsleder i Ullensaker kommune.    

Trygge, omsorgsfulle voksne med høy kompetanse

Det vil være flere av de ansatte som har jobbet sammen over lang tid og som kjenner hverandre godt. De vil være kjent med mange av barna fra de to barnehagene som slås sammen. Det vil også starte nye barn og ansatte ved den nye barnehagen.

- Vi skal gi barna en trygg og god start på livet. Dette skal vi sikre gjennom trygge, omsorgsfulle voksne med høy kompetanse, sier Karlsrud.

Byggets egenskaper

Lokalene til den nye barnehagen blir flotte og skal romme hele åtte avdelinger. Barnehagen blir et fint nytt tilbud for 150 barn og rundt 40 ansatte. Barnehagen er tegnet av Vindveggen arkitekter AS og bygges av Ø.M.Fjeld AS. Bygget skal ha en ren og tydelig form med flatt tak og innhakk for innganger. Mens hoveddelen av bygget blir kledd i en mørk tre kledning, vil inngangene markeres med farger som gjør det lett å orientere seg i og rundt bygget. 

Klima og miljøperspektivet når vi bygger er et viktig satsingsområde for Ullensaker kommune. Barnehagen bygges med gode energimessige egenskaper med solceller på taket som også bidrar til byggets energiregnskap.

Barnehagen ferdigstilles i juni og åpner for full barnehagedrift 1. august 2022.

Illustrasjonsbilder fra Vindveggen arkitekter

Illustrasjonsbilder fra Vindveggen arkitekterIllustrasjonsbilder fra Vindveggen arkitekterIllustrasjonsbilder fra Vindveggen arkitekterIllustrasjonsbilder fra Vindveggen arkitekter

Plantegninger for to etasjer

PlantegningerPlantegninger 


Publisert: 02.12.2021 12:56
Sist endret: 18.01.2023 12:54