Ullensaker kommune er blant kommunene i landet med høyest smittetrykk, og smitten er høy blant barn og ungdom. For å få oversikt over smittesituasjonen etter påske, gjennomføres masstesting ved alle trinn på barne- og ungdomsskoler i kommunen i uken etter påskeferien. Alle som takker ja til tilbudet skal testes to ganger. Første test vil gjennomføres i uke 14, og test nummer to utføres i uke 15.

 - Vi har de siste ukene sett en stor smitteøkning blant barn og unge i kommunen. Ved å teste alle elever og skoleansatte, kan vi raskere oppdage skjult smitte og raskt igangsette målrettede tiltak, som å sette personer i isolasjon og karantene for å stoppe smittespredningen. Å avdekke smittetilfeller tidlig vil gjøre det mindre krevende å holde skolene åpne, og det vil også kunne ha en positiv effekt på smittespredningen ellers i samfunnet, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

Massetestingen skal gjøres av Dr. Dropin på oppdrag fra Ullensaker kommune, og vil skje med hurtigtester i skolenes gymsaler fra og med tirsdag 6. april. Foresatte vil få nærmere informasjon fra skolen om testtidspunkt og gjennomføring av undervisningen frem til testen er gjennomført.

- Vi er klar over at påkjenningen har vært stor, både for elever, foresatte og ansatte, som har opplevd gjentatte perioder med hjemmeskole, smitteutbrudd og karantene. Vi håper at massetesting etter påske vil redusere smittespredning i skolen og dessuten bidra til at elever, ansatte og foresatte vil oppleve økt trygghet og en mer forutsigbar undervisningssituasjon, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

Tett dialog med helsemyndighetene

Kommunen har jevnlig dialog med Helsedirektoratet og skolegruppa i Folkehelseinstituttet. De har gitt sin faglige vurdering og støtter planene om massetesting.

 - Ullensaker kommune har hatt tett dialog med FHI og Helsedirektoratet, og fulgt rådene de har gitt oss. Smitteverntiltakene ved skolene har de siste ukene vært på rødt nivå, og hele eller deler av skolers drift har blitt stengt ved lokale utbrudd. Når vi i tillegg driver aktiv testing og smittesporing har vi greid å slå ned utbrudd underveis. Smitten blant skoleelever i Ullensaker er allikevel høy, og både vi, FHI og Helsedirektoratet mener at det vil være en fordel å få en oversikt over smittesituasjonen etter påskeferien, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

Digital hjemmeundervisning

Det gis digital hjemmeundervisning frem til all testingen er gjennomført. Alle skolene vil ha et tilbud til barn av foresatte i samfunnskritiske yrker, og særlig sårbare barn som trenger et tilbud på skolen, i det samme tidsrommet. De yngste elevene testes først, slik at de kan komme raskt tilbake på skolen. 

 -Vi oppfordrer alle til å delta i massetestingen, men understreker at dette er et frivillig tilbud som krever samtykke fra foresatt, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

-Ved massetesting i skolene våre vil vi benytte hurtigtester som kun tas i fremre del av nesen. Det er en mer behagelig testmetode, og prøven vil vise om barnet har koronavirus. Ved positivt utslag på testen, vil en ordinær test måtte gjennomføres, og karantene og isolasjon iverksettes etter vanlige prosedyrer, sier Einar Kristian Borud.

 

 

 


Publisert: 30.03.2021 18:48
Sist endret: 01.04.2021 09:44