Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023, og en legger opp til søknadsrunde hvert kvartal.

Lotteri og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader for perioden april-juni 2022.

Her finner du mer informasjon om ordningen Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner . søknadsfrist 7 september