Vi er nå i gang med feiing av kommunale veger, gater, fortau og gang- og sykkelveger i kommunen.

Følg med på hvor bilen din er parkert så du ikke står til hinder for feiingen. Noen steder kan det bli skiltet midlertidig med parkering forbudt for å lette gjennomføringen av feiingen. Se etter skilt minst en gang i døgnet.

Vi feier fortløpende, så vi oppfordrer til ikke å ringe kommunen angående fremdrift.


Publisert: 19.04.2022 11:25
Sist endret: 19.04.2022 11:53