Vi får en del spørsmål om foreldrebetaling av barnehage, SFO og Kulturskolen i perioden hvor disse er stengt på grunn av koronaviruset. Detaljene knyttet til dette må kommunen avklare i dialog med nasjonale myndigheter. Nærmere beskjed vil bli gitt så snart som mulig. Fakturaer betales som normalt, og fratrekk for stengte dager vil eventuelt gis på kommende fakturaer.


Publisert: 14.03.2020 13:14
Sist endret: 14.03.2020 13:15