Spyling av hovedvannledninger i Nordkisa starter opp mandag 19. september, og vil pågå hele uke 38.

Arbeidet vil fortsette i uke 39.

Spylingen foregår hverdager mellom kl 08:00 og 15:00.

Arbeidet kan medføre redusert vanntrykk når vi spyler utenfor din adresse.


Publisert: 16.09.2022 11:58
Sist endret: 23.09.2022 12:20