Ullensaker barneverntjeneste søker besøkshjem til en gutt på 4 år én helg i måneden.

Gutten er energisk og liker å leke. Han trenger ivaretakende og trygge voksne, som kan gi ham mestringsopplevelser og nye og positive erfaringer.

Ullensaker barneverntjeneste søker dere, som:

  • Er to voksne hjemme i helgene
  • Har overskudd og ønske om å være ressurspersoner for et barn som trenger det en helg i måneden
  • Kan hente og levere hjemme i forbindelse med besøkshelgene
  • Ikke har barn under guttens alder. Besøkshjemmet kan ha eldre barn, men egne barn bør være relativt selvstendige.

I forbindelse med en godkjenningsprosess som besøkshjem vil barneverntjenesten innhente helseattest på søkerne.
Det vil i tillegg bli innhentet politiattest på alle medlemmer i husstanden over 15 år.
Videre vil det bli gjennomført samtaler og hjemmebesøk gjennom året, som en del av barneverntjenestens oppfølging av besøkshjemmet.
Oppdraget lønnes i henhold til gjeldende KS-satser for besøkshjem.

Dersom dette er aktuelt for dere, ta kontakt med:

kontaktperson Sunniva Hjelle, tlf. 90 72 48 89 eller kontaktperson Maria Cecilie Jakobsen, tlf. 94 87 35 92.

 


Publisert: 31.08.2021 09:46
Sist endret: 31.08.2021 14:18