Avtalen som OsloMet har på sitt campus på Kjeller i Lillestrøm går ut i 2023, og da håper ordførerne fra Hurdal, Eidsvoll og Ullensaker at det vil yre av studenter og liv på Øvre Romerike.

- Et campus i vår region vil være et løft for hele regionen med tanke på arbeidsplasser, utvikling og videre vekst i kommunene, sier ordfører i Ullensaker Eyvind J. Schumacher.

Dialogkonferanse i november

OsloMet skriver på sine hjemmesider at de vil invitere kommuner, entreprenører og andre interessenter til en dialogkonferanse i november for å få inn ideer og innspill på hvor deres nye campus på Romerike skal ligge.

- Dette er en gledelig nyhet, sier de tre ordførerne Paul Johan Moltzau, Styreleder i Gardermoregionen og ordfører i Hurdal, John-Erik Vika, ordfører i Eidsvoll og Eyvind Jørgensen Schumacher ordfører i Ullensaker. 

Vi ønsker oss mer enn et bygg

Det nye Campuset vil måtte følge strenge krav fra myndighetene om å være arealeffektivt, og bærekraftig, både miljømessig og økonomisk.

- Vi ønsker oss mer enn et bygg, vi ønsker å legge til rette for at OsloMet får et drømmecampus de kan være stolte av og som gjør dem attraktive for studenter og vitenskapelige ansatte her i Gardermoregionen, avslutter Schumacher. 

Foto: Eyvind J.Schumacher.


Publisert: 04.09.2020 14:57
Sist endret: 14.06.2021 09:01