Kommunen varslet i forrige uke om sprengning og kortvarige stengninger i Ole Korslunds veg. Alle forberedende arbeider har blitt gjort, men på grunn av sykdom i sprengningsmannskapet kommer selve sprengning ikke til å foregå i uke 5. Første salve er nå planlagt gjennomført 06.02.23. De øvrige salvene skal følge i løpe av uke 6 (fram til 10.02.23).

Se den opprinnelige meldingen her.

Les mer om omkjøringsvegen her.


Publisert: 02.02.2023 08:38
Sist endret: 02.02.2023 08:39