Det er tatt analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum. .

Prøvene ble tatt 13. august 2018. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier (Intestinale enterokokker). Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man i den forbindelse passer spesielt godt på barna. Fløyta, Gullverket i Eidsvoll har igjen tilfredsstillende verdier.

Med hensyn til temperaturen på badevannet så begynner de nå å synke. De fleste stedene er det nå under 20 ⁰C i vannet. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. Nye prøver blir tatt uke 34.

Lokalitet

Dato

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

Andelva (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

9 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

140 /100ml 

400

Stensbydammen (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

110 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

200 /100ml 

400

Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

40 /100ml 

400

Prestsand (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

5 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

6 /100ml 

400

Nord Fløyta (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

4 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

2 /100ml 

400

Ørbekkstranda (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

4 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

6 /100ml 

400

Årnes/Feiring (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

1 /100ml 

1000

16

Int. enterokokker

<1 /100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

7.8.2018

Escherichia coli

3 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

4 /100ml 

400

Åsanden (Hurdal)

7.8.2018

Escherichia coli

5 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

5 /100ml 

400

Lima (Nannestad)

7.8.2018

Escherichia coli

20 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

 10 /100ml 

400

Låkedalen (Nannestad)

6.8.2018

Escherichia coli

 200 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

  340 /100ml 

400

Stordammen (Nannestad)

6.8.2018

Escherichia coli

15 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

15 /100ml 

400

Nordbytjernet (Ullensaker)

6.8.2018

Escherichia coli

 50 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

  75 /100ml 

400

Veslesjøen (Nes)

6.8.2018

Escherichia coli

 10 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

 920 /100ml 

400

Funnefoss (Nes)

6.8.2018

Escherichia coli

70 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

25 /100ml 

400

Lysdammen (Gjerdrum)

6.8.2018

Escherichia coli

65 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

25 /100ml 

400


Publisert: 15.08.2018 09:25
Sist endret: 17.01.2023 13:02