Kommunen har i dag deltatt på møter med Statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om situasjonen i Nordre Follo. På det nåværende tidspunkt ligger det an til å bli iverksatt strenge tiltak i kommunene som grenser til Nordre Follo. Dette gjelder i så fall ikke Ullensaker. Hva regjeringen beslutter får vi vite i en pressekonferanse som er varslet i morgen, lørdag.

-Vi følger fortløpende med på informasjon som kommer fra regjeringen, Statsforvalteren og helsemyndighetene. Ullensaker kommune har allerede strenge smittevernregler og vi er klare til raskt å følge opp eventuelle nye vedtak eller anbefalinger som måtte komme, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.  


Publisert: 22.01.2021 21:31
Sist endret: 22.01.2021 21:31