Innhold

Nå åpner vi opp skolene våre igjen! Det er vi svært glade for. I løpet av neste uke skal alle elever i Ullensaker få tilbake en mest mulig normal skolehverdag. For at vi skal få til en forsvarlig åpning, og et tilbud som kan vare over tid, kan ikke alle elevene være på skolen samtidig. 10. trinn, som er avgangselever, prioriteres. De vil få et daglig skoletilbud fra og med mandag 11. mai. Elevene på 5.- 9. trinn vil få et opplæringstilbud som er annenhver dag på skolen og resten fjernundervisning fra onsdag 13.mai. Elevene på 1. – 4. trinn fortsetter som før med et daglig skoletilbud, og SFO fortsetter med redusert åpningstid i tidsrommet 08.00 – 15.30.

Idrettshaller

Mange ønsker å vite når det igjen vil være mulig å bruke innendørs idrettshaller. Kommunen ser frem til den dagen vi kan åpne hallene. Blant annet må det først vurderes om skolene kan ha bruk for hallene for å kunne tilby elevene god opplæring når grunnskolen åpner igjen neste uke. Vi kommer tilbake med informasjon så fort som mulig.

I kommunestyremøtet tirsdag 12. mai vil kommunestyret behandle et fremlegg om endring av forskriften som siden 24. mars har begrenset åpningstiden for serveringssteder med skjenkerett i Ullensaker. Ordfører Eyvind J. Schumacher sin innstilling er å avvikle den lokale begrensningen på åpningstid. Se dette og andre saksfremlegg her.

Kulturskolen starter opp gradvis fra mandag 11. mai. En-til- en undervisning på de fleste fag og en god del av gruppeundervisning i dans og teater starter allerede uke 20. Den enkelte elev og foresatt får beskjed fra kulturskolens administrasjon.
Kulturskolens undervisning skal oppleves som trygg for elever, foreldre og lærere. Det er laget en smitteveileder for kulturskole fra Norsk kulturskoleråd og denne er ivaretatt på alle de tilbudene som nå starter opp. Lærere har hatt opplæring før de starter og foreldre og elever har fått beskjed om hvilke tiltak de skal gjøre i forhold til instrumenter, oppmøte etc. Det vil bli noen justeringer i timetider og grupper for å få alt til å gå opp, men kulturskolen gleder seg til å kunne tilby normal undervisning igjen for de fleste elevene!

Bibliotekene kommer til å starte opp med fjernutlånsløsning fra onsdag 13. mai, og publikum kan bestille bøker elektronisk. Bibliotekene våre åpner for publikum fra den 20. mai, dog med et begrenset tilbud. Biblioteket iverksetter tiltak på bakgrunn av retningslinjene fra sentrale myndigheter, og en ny smittevernveileder for biblioteksektoren. Åpningstider frem til skolestart høsten 2020 vil bli annonsert .

Kinoen starter med begrenset drift fra onsdag 13. mai. Vi starter forsiktig opp med en forestilling onsdag og en forestilling torsdag, og så to forestillinger i helgen. Tilbudet etter hvert. Det vil bli sikret god avstand mellom hver publikummer, minst en meter, og driften vil være i forhold til gjeldende retningslinjer for smittevern. Det vil kun være mulig å kjøpe billetter på nett, med en brukerprofil, slik at man får kontakt med alle besøkende hvis det skulle bli nødvendig med smitteoppsporing.

Kulturhuset holder stengt inntil videre. Kulturhuset har blitt vedlikeholdt i perioden huset har vært stengt, og er godt forberedt til å ta imot publikum når dette igjen lar seg gjøre.

Tjenesten starter opp som vanlig igjen, med de aktivitetene der det er mulig å ivareta smittevernrestriksjonene. Foreløpig blir transport vanskelig med dagens smittevernretningslinjer, så tjenestene løses hovedsakelig i nærområdet.


Publisert: 08.05.2020 15:48:00
Sist endret: 11.05.2020 14:48