Forskriften er opphevet etter fullmakt fra det politiske Ullensaker. Forskriften ble vedtatt av formannskapet 31. mars, og har vært et viktig virkemiddel i å begrense smitte i befolkningen. Nå som samfunnet er i ferd med å åpnes opp igjen, er rådmannens vurdering at sentrale føringer er tilstrekkelig for å sikre begrensning av smitte fremover. Etter rådmannens vurderinger er det derfor ikke behov for lokale bestemmelser.

De øvrige forskriftene som er vedtatt i forbindelse med koronakrisen vil bli vurdert løpende. Se alle forskrifter her. (nettsiden er ikke lengre aktiv).


Publisert: 07.05.2020 12:54
Sist endret: 24.02.2022 07:58