Innhold

I september-utgaven kan du lese om:

  • Avlingsskadeerstatning
  • Produksjonstilskudd
  • Regionalt miljøprogram
  • Jordprøver
  • BU-midler
  • Sykdomsavløsning
  • Kartlegging av jordsmonn
  • Skogfond og tilskudd
  • Markdag
  • Temakurs – finansiering i landbruket

Kveka nr. 3


Publisert: 14.09.2018 12:16:23
Sist endret: 14.09.2018 12:16