- Vi ønsker å fortelle hvordan vi opplever at ungdommene i Ullensaker har det og å vise et helhetlig bilde av hvordan situasjonen er for ungdommer som vokser opp i Ullensaker i 2022, sier folkehelsekoordinator Grethe Frank Strand.

Politiet, Nav, skolene, utekontakten, ungdomshusene, familieteam og rusavdelingen presenterte fakta, tall og statistikk om ungdomsmiljøet. De som har skoene på - de som jobber ute i tjenestene ga det et ansikt. Møtet ble avholdt på Jessheim videregående skole. Rektor Christian Andresen ønsket velkommen og fortalte om skolen.

- Målet med å presentere innlegg fra de ulike tjenestene, var å gi lokalpolitikerne et felles kunnskapsgrunnlag. Vi tror dette er viktig for at de skal kunne ta bedre beslutninger i saker som angår barn og unge, forteller Grethe Frank Strand.

Engasjerte politikere

I Ullensaker er det engasjerte politikere som vil satse på barn og unge. Politikerne har satset mye på forebyggende tjenester i mange år.

- Det kan være vanskelig å se effekten av forebyggende tiltak på kort sikt, derfor er det viktig å jobbe kunnskapsbasert og med analyse for å se om vi er på rett vei. Denne kvelden er et godt utgangspunkt for et slikt arbeid, sier SLT koordinator Lieneke de Laat.

Da møtet startet ble de oppmøtte spurt om hvilke forventninger de hadde til kvelden. Resultatet ble en ordsky som viser forventing om kunnskap, læring og innsikt.

En fellesnevner for mange av innleggene denne kvelden var behovet for tidlig innsats og enda bedre samarbeid på tvers av tjenester. Dette fikk tilhørerne også med seg, og etter møtet endte ordskyen opp med realitetsorientering, håp og samarbeid!

- Oppmøtet på informasjonskvelden var ikke så stort som vi håpet, men tilbakemeldingene fra de som var der var veldig bra. De sa det var fint å få muntlig informasjon, at det var godt og møtes fysisk og få mye faglig kunnskap. Vi har lært mye av dette, og jeg tror vi kommer til å gjenta møtearenaer som dette, avslutter Lieneke de Laat.


Publisert: 11.02.2022 14:22
Sist endret: 11.02.2022 14:26