Innhold

Private næringsaktører har lov til å drive utleie av elektriske sparkesykler i Ullensaker. Kommunen stiller en rekke forventninger til firmaer som leier ut elsparkesykler i kommunen.

Har du spørsmål eller klager tilknyttet elsparkesykler som leies ut, må du kontakte det aktuelle selskapet.

På denne siden ser du en oversikt over regler og råd som vi håper du som leier elsparkesykkel vil følge, og sånn bidra til trivsel og trygghet for alle som ferdes i kommunen vår.

Ullensaker kommune oppfordrer alle brukere av elsparkesykler til å følge gjeldende smittevernråd. Aktørene som driver utleie av elektriske sparkesykler må forholde seg til de nasjonale og kommunale smittevernreglene og har samme ansvar som andre næringsaktører når det kommer til å begrense smitte.

Ullensaker kommune oppfordrer alle brukere av elsparkesykler til å ta hensyn til andre trafikanter og til å følge reglene som gjelder for bruk av elsparkesykler.

Oppdaterte regler for bruk av elsparkesykler finnes hos Statens vegvesen.


Noen viktige regler du må huske:

  • Du har vikeplikt for biler og syklister fra høyre. Det betyr at du ikke skal være til hinder for de som kommer fra høyre. Du som skal vike, skal vise dette ved å senke farten eller stanse. Denne regelen gjelder ikke når noe annet er skiltet, som for eksempel på forkjørsvei.
  • Du har vikeplikt for biler og andre kjøretøy i veibanen når du kjører små elektriske kjøretøy i fotgjengerfeltet. Det betyr at du må stoppe og vente til det er klar bane eller til bilene stopper før du kan krysse gangfeltet.
  • Bilene skal stoppe for deg dersom du går av den elektriske sparkesykkelen og triller sparkesykkelen over fotgjengerfeltet.
  • Stopp for rødt trafikklys når du kjører i veien.
  • Det er forbudt med mer enn 1 person på elsparkesykkelen.
  • Ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt er øvre fartsgrense på 6 km/t.
  • Det er politiet som håndhever brudd på trafikkreglene. Du kan bli bøtelagt på stedet eller bli anmeldt dersom du bryter trafikkreglene.

Du kan parkere leide elsparkesykler på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge de ikke er i veien for dem som sykler eller går, for rullestolbrukere og mennesker med nedsatt syn eller for andre.

Dessverre har elsparkesykler lett for å velte, og kan dermed være til hinder selv om de ble parkert hensynsfullt. Pass derfor på å sette den fra deg slik at den ikke velter!

Ullensaker kommune har definert soner hvor leide elsparkesykler ikke skal parkeres.

Det er forbudt å parkere bl.a. ved Nordbytjernet, i Storgata, Torget, deler av Rådhusplassen, Romsaasparken og Stasjonsparken på Jessheim. Disse områdene er markert med rød skravering på kartet nedenfor. I tillegg skal det ikke kjøres elsparkesykler utenfor området som er markert som lilla.

Områdene vil være registrert av utleieselskapene i deres apper og det går ikke an å avslutte turen når man befinner seg i de røde eller utenfor det lilla området (andre begrensninger som operatørene kan ha lagt til vises ikke i kartet nedenfor).

Bilde av kart som viser hvor man ikke kan parker elsparkesykkel


Publisert: 09.06.2021 21:32:03
Sist endret: 09.10.2023 11:43