Det er innført totalforbud mot all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark. Det er også forbudt å bruke faste bål- og grillplasser og engangsgriller.

For skogeiere og hogstentreprenører betyr skogbrannfaren at skogsdrift må foregå med forsiktighet, slik at det ikke er fare for at gnister kan antenne vegetasjon og skogbunn. Dette er spesielt viktig med hensyn til bruk av kjettinger. Skogeiere oppfordres til å gå ut med informasjonstiltak for å forebygge at turgåere tenner bål eller bruker åpen ild i utmarka.

Forbudet gjelder til det oppheves av Øvre Romerike Brann og redning (ØRB). Mer informasjon finner du på ØRBs nettside.


Publisert: 05.06.2018 11:51
Sist endret: 17.01.2023 13:01