I Ullensaker betyr dette at vi må flytte timen for rundt 5800 personer som har fått time til dose to 12 uker etter dose en. De det gjelder er personer som fikk/får dose en i ukene 20,21,22,23 og 24. Disse vil få endret tidspunkt for dose to. De det gjelder vil få en sms fra Ullensaker kommune om at den oppsatte timen for dose to er kansellert. En stund etter kanselleringen kommer det beskjed om ny time på SMS. Det kan ta noe tid før alle har fått SMS om ny time grunnet stort antall SMS som skal sendes ut. Flyttingen av timer skjer mandag 14. juni.


Publisert: 12.06.2021 10:23
Sist endret: 12.06.2021 11:24