Etter at kommunen lanserte nye nettsider i februar har de arbeidet med å optimalisere informasjonen på sidene.

Folk blir mer og mer digitale og forventer at vi er til stede i digitale flater. Ullensaker har jobbet med å gjøre informasjon fra kommunen mer tilgjengelig – det har vi lykkes med. Nå skal vi jobbe videre med å gjøre det mulig å automatisere mange tjenester og sørge for at folk kan løse oppgavene selv i digitale kanaler.

Ønsket og målet om digitalisering gjør at kommunens servicetorg nå har åpningstider fra kl. 10:00-14:00. Det er en prøveordning for å samle data som erfaringsgrunnlag til en eventuell varig endring.

Kvalitet er avgjørende
Informasjonen på hjemmesidene er stadig under revidering og perfeksjonering. Kommunen er også tilgjengelig på sosiale medier, chat og telefon. Å besvare spørsmål og vedlikeholde alle de digitale plattformene kommunen er tilgjengelig på krever mye av kommunens kommunikasjonsavdeling, samtidig som informasjonsbehovet blir større med en økende befolkning. Derfor er det naturlig å gå ned på åpningstidene for spørsmål ved oppmøte i Rådhuset.

Det er viktig å presisere at dette kun gjelder informasjonsspørsmål i Servicetorget. Alle som har avtale med kommunen i normalarbeidstid fortsetter med det. Innbyggere med avtale kan selv melde sin ankomst på besøksregistreringsmaskinen på Rådhuset, uavhengig av om servicetorget er åpent eller stengt. Når man registrerer sin ankomst på maskinen går det en melding til den man har avtale med.

Alltid åpen
Behovet for informasjon i skranke synker når informasjonen er tilgjengelig digitalt. Innbyggeren får best service hvis vedkommende kan løse oppgavene og finne informasjon når det passer for vedkommende, ikke for oss. Det skal være enkelt å være innbygger i Ullensaker kommune.

Ullensaker har et mål om å være tilgjengelig for innbyggeren hele døgnet. Kommunen ser på nye løsninger som en døgnåpen chat, utvidet bruk av SMS og andre digitale løsninger som er i tråd med kommunens satsning på et digitalt førstevalg.

Ikke alle er digital
Kommunen har et behov for å nå ut til innbyggeren med viktige meldinger, dette vil kommunen intensivere med en utstrakt bruk av SMS. For den som ikke er digital vil det være et alternativ å bruke telefon eller at kommunen når ut til innbyggeren på annen måte der innbyggeren er. Ikke alle er digitale. Derfor endrer vi ikke åpningstider på telefon. Det vil også være mulig å avtale et møte med oss for de som trenger hjelp med våre digitale tjenester.

Automatiserte tjenester:

-Melde feil på vei, vann eller kommunalt veilys
-Søknader på nett
-SMS til innbyggeren ved feil på kommunale tjenester.
-Selvbetjente besøksregistreringer


Publisert: 02.06.2017 10:33
Sist endret: 17.01.2023 12:12