Dette betyr at innbyggere og arbeidstakere i Ullensaker kommune ikke skal møtes flere enn tre personer samtidig. Dette gjelder både privat og i jobbsammenheng. 

Møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse skal begrenses mest mulig. I stedet brukes elektroniske løsninger der det er tilgjengelig. Kun nødvendige møter gjennomføres som planlagt og da med ikke mer enn tre personer i samme rom. Dette gjelder både private og offentlige arrangementer. Unntak gjelder hvor kritiske funksjoner for liv og helse blir rammet ved at ansatte ikke er fysisk tilstede. Beslutningen omfatter ikke serveringsvirksomhet, detaljhandel og produksjonsvirksomhet med mer. Her gjelder nasjonale bestemmelser.

Les vedtaket her.

Publikumsmottaket på Ullensaker rådhus er stengt for å begrense smitte. Sentralbordet er åpent som vanlig, men vi minner om at publikum bes oppsøke generell informasjon om koronaviruset på helsenorge.no, fhi.no, ullensaker.kommune.no eller den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015.


Publisert: 16.03.2020 09:39
Sist endret: 14.06.2021 09:01