I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres at følgende utbyggingsavtaler ble vedtatt av kommunestyret 29.08.2023:

Reforhandlet utbyggingsavtale for Gotaas torg og Gotaasalléen, sak 76/23. Opprinnelig utbyggingsavtale er reforhandlet for opparbeidelse av torg og vei.

Utbyggingsavtale for B1 Gystadmarka, sak 77/23. Avtalen regulerer utbyggers bidrag til felles offentlig infrastruktur på området.

Utbyggingsavtale for detaljreguleringsplan for felt B6.3 og del av B2 Jessheim sørøst - Langeland skog, sak 78/23. Avtalen gjelder opparbeidelse av offentlig infrastruktur.

Utbyggingsavtalene kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 17-5.


Publisert: 06.09.2023 13:42
Sist endret: 06.09.2023 13:46