Energiøkonomisering i alle bygg


Energiøkonomisering er en prioritert satsning i Ullensaker kommune. Vi gjennomgår alle bygg for å se om det er mulig å gjennomføre tiltak for energiøkonomisering (ENØK). Dette er energieffektiviseringstiltak som er lønnsomme for kommunen.

Solceller bare en del av ENØK-tiltakene på rådhuset

Ullensaker rådhus og kulturhus er dekket med 821 solcellepaneler som til sammen kan produsere 328 kilowattimer (kWh). Energiproduksjon er bare en del av ENØK-tiltakene på rådhuset.


ENØK-tiltak på rådhuset og kulturhuset:

 • Etterisolering av 4 800 m2 takflate
 • All belysning oppgradert til LED
 • 105 ny vinduer i vestre fløy
 • 6 nye varmtvannsberedere
 • Oppgradert termostatstyring
 • SD-anlegg for styring av inneklima
 • Vil snart få solskjerming med automasjon, med muligheten til å fange eller stenge ute solvarme for bygget.

Pågående tiltak for ENØK på bygg i Ullensaker kommune

 • Energiproduksjon: Solcelle-anlegg på Jessheim Is- og flerbrukshall – potensiale 4800 m2 med solceller – ferdigstilles i 2024
 • Oppgradering til led belysning: Skogmo skole, Mogreina skole, Hovin skole, Jessheim barneskole, K bygget Kløfta, Jessheim, Borgen skole, Alfhallen, Jessheim is og flerbrukshall og Døli skole.
 • Oppgradering solavskjerming: Hovins skole, Gystadmarka barneskole, Allergot ungdomsskole, og Jessheim skole.
 • Oppgradering av ventilasjonsanlegg: Kommunen jobber målrettet med bygg for bygg etter hvert som ventilasjonsanleggene nærmer seg sin levetidsgrense og skal byttes ut. Dette handler om å bytte til mer energieffektive anlegg med integrerte kjøling, varme og dirkete drevne vifter som også forlenger livsløpstiden på anlegget
 • Oppgradering til varmepumper hvor dette er forenelig med energieffektivisering og investering
 • Energy Performance Contract-prosjekt på 12 lokasjoner – et samarbeid med entreprenør siden 2015 for å spare energi på bygg
 • Energioppfølgingssystem på alle formålsbygg
 • Satsning på å bli Miljøfyrtårn
 • Energimerking

 


Publisert: 25.06.2024 11:16
Sist endret: 25.06.2024 11:28