I tidsrommet fra august 2020 til juni 2023 har kommunen bygd hoved-infrastrukturen i Gystadmarka. På omtrent 2,3km har det blitt lagt nye rør for spillvann, fjernvarme og avfallssug, samt to rundkjøringer, nye veger og gang-/sykkelveger. Overvannshåndteringen skjer overfladisk i det området som fremtidig blir utformet som skogs- og bypark.

Vi ønsker alle innbyggere velkommen til å bruke og nyte de fine nye områdene. Samtidig gjør vi oppmerksom på at utbyggingen i den nordre delen har begynt, og at man derfor må være obs på anleggstrafikk.

åpning Gystadmarka

Gystadmarka oversikt


Publisert: 23.06.2023 10:42
Sist endret: 23.06.2023 15:18