Innhold

Rett før jul fikk 1001 utvalgte anonyme innbyggere muligheten til å gi sin tilbakemelding i innbyggerundersøkelsen. Ullensaker kommune scorer høyere enn landsgjennomsnittet på mange spørsmål og også over gjennomsnittet for østlandskommunene.

De folkevalgte og administrasjonen i Ullensaker kommune tar disse tilbakemeldingene som en tillitserklæring fra våre innbyggere og vi ser på hvordan vi kan bli enda bedre.

Kommunen som bosted

Vi scorer 4,6 på kommunen som bosted. Vår påstand er derfor at: Vi elsker å bo i Ullensaker kommune! Videre har vi fått hele 4,9 på spørsmålet om vi vil anbefale våre venner og bekjente å flytte til Ullensaker kommune. Dette er godt over landsgjennomsnittet og snittet for Østlandet.  

Dere har gitt oss høy score 4,4 på bomiljø og senterfunksjoner. Mange mennesker i kommunen går på jobb og leverer mulighetene for folkeliv og aktiviteter, ryddighet og renhold på offentlige steder. - Det er godt å se at dette blir lagt merke til.

Videre scorer vi 4,6 også på servicetilbudet i kommunen. 

Dette underbygger igjen vår påstand om at vi elsker å bo i Ullensaker. Vi er glade for at vi har bra restaurant- og butikktilbud i kommunen. 

Veksten i Ullensaker er tydelig og vi ser utbygging og næringsetablering mange steder. Derfor er det heller ingen overraskelse at mange av dere gir god score 4,0 på utbygging og utvikling i kommunen vår. På denne dimensjonen ser vi at ivaretaking av friluftsområder får litt dårlig score. Vi bruker tilbakemeldingene i denne undersøkelsen for å finne ut hva vi kan forbedre og denne tilbakemeldingen tar vi med oss. 

Takk for at dere bidrar til et variert kulturliv og idretts- og fritidstilbud

Summen for spørsmålene som omhandler kultur- og idrettstilbud i kommunen er på hele 4,7. Dette underbygger igjen vår påstand om at "Vi elsker å bo i Ullensaker kommune". Vi er utrolig glade for at vi kan levere et variert og godt kulturtilbud. Vi er også glade for at vi har et variert og et godt idretts- og fritidstilbud i kommunen. Dette er takket være dere som engasjerer dere og skaper disse tilbudene sammen med oss.

 

Tillit til de folkevalgte og administrasjonen

På spørsmålene som omhandler tillit og trygghet gir dere oss en samlet score på 4,1. Vi er glade for at befolkningen i Ullensaker har tillit til de folkevalgte og til at vi følger lover og regler i kommunen.  

I undersøkelsen ble de utvalgte spurt om å gi score på serviceinnstillingen til de ansatte i kommunen og der gir dere oss 4,1. Det er en tillitserklæring som vi er takknemlige for og vi vil alltid strebe etter å forbedre oss. 

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen er en rekke spørsmål med skala 1-6 som omhandler hvordan innbyggere opplever kommunen som bosted og hvor fornøyde de er med tjenestetilbudene våre.  Hvordan er møte med kommunen og hvordan vi tilrettelegger for alt fra transportmuligheter til kulturtilbud. 

Spørsmålene og undersøkelsen er utarbeidet av KS(Kommunenes Sentralforbund) og den benyttes av mange kommuner i landet. Dette gir oss sammenligningsgrunnlaget som er vist gjennom rapporten. 

Les hele rapporten 


Publisert: 31.03.2017 08:41:44
Sist endret: 31.03.2017 08:41