Onsdag 12. august utfører Ullensaker kommune arbeid på vannledningsnettet i forbindelse med reservevannforsyning. Noen husstander kan oppleve varierende trykk i springen som følge av dette.


Publisert: 12.08.2020 08:20
Sist endret: 17.01.2023 12:24