Innhold

Onsdag 12. august utfører Ullensaker kommune arbeid på vannledningsnettet i forbindelse med reservevannforsyning. Noen husstander kan oppleve varierende trykk i springen som følge av dette.


Publisert: 12.08.2020 08:20:37
Sist endret: 12.08.2020 08:21