Grønt tiltaksnivå betyr vanlig organisering av avdelinger, klasser og skole- og barnehagehverdag. Det er likevel viktig å opprettholde god håndhygiene, og unngå håndhilsning og klemming. Ikke minst er det også viktig at ansatte og barn holder seg hjemme og bestiller time til testing hvis de får symptomer.

Nasjonale myndigheter anbefaler grønt nivå ved skolestart, men kommunene vurdere selv om dette er forsvarlig. Kommuneoverlegen i Ullensaker har vurdert at smittesituasjonen i kommunen tilsier at skoler og barnehager kan drives på grønt nivå. Situasjonen vil vurderes jevnlig, i tett dialog med Folkehelseinstituttet. Skoler og barnehager er forberedt på rask endring av tiltaksnivå om situasjonen skulle endre seg.

Fordi vaksinedekningen er god i vårt område, er det innført lettelser i karanteneordningen for barn og unge. Smittekarantene kan i mange tilfeller erstattes av testing. Kommunene beslutter hvordan testingen skal gjennomføres, og i Ullensaker jobbes det nå med å lage retningslinjer for dette.

Vi ønsker store og små velkommen til et nytt skole- og barnehageår!


Publisert: 11.08.2021 15:51
Sist endret: 11.08.2021 15:51