Innhold

Følgende samfunnskunnskapskurs tilbys:

  • 50 timer samfunnskunnskap på arabisk
  • 50 timer samfunnskunnskap på dari/farsi
  • 50 timer samfunnskunnskap på engelsk
  • 50 timer samfunnskunnskap på norsk
  • 50 timer samfunnskunnskap på tigrinja

Kursene varer fra kl. 08:30-13:15 hver dag i perioden 31. juli - 11. august. Det kan bli endringer i tidsplanen.

Det er et krav at du kan forstå og samtale på det språket som kurset holdes på.

Det må være minimum 14 deltakere på hvert kurs for at vi skal sette det i gang.

Du kan melde deg på ved å sende e-post til vo@ullensaker.kommune.no, i resepsjonen på skolen eller ringe til skolen på telefon 66 10 94 90.


Publisert: 15.05.2017 12:48:23
Sist endret: 15.05.2017 12:48