Det er avdekket et område på 12x12 m, men selve basen til skulpturen blir bare ca. 7 m i diameter. Plassering er litt nedenfor trærne på sørsiden av «Sukkertoppen». Ifm arbeidet er det laget en anleggsvei med duk, matter og jorddekke slik at trykket fordeles og bakken under ikke tar skade av gravemaskin og betongbil.

 

 Gravearbeidet er i gang. 

Anleggsvei.

Illustrasjon av skulpturen. 


Publisert: 13.09.2019 09:30
Sist endret: 13.09.2019 09:30