Følgende kommunale veier skal forsterkes og asfalteres i løpet av høsten 2021:

  • Feltvegen: fresing, oppretting og asfaltering
  • Kanaan: fresing, oppretting og asfaltering
  • Gardermovegen G/S: 750 m renoveres og asfalteres i uke 45 i forbindelse med arbeider som gjøres av Viken fylkeskommune
  • Gislevollvegen: 600 m renoveres og asfalteres i slutten av uke 43
  • Myrvollvegen: 320 m renoveres og asfalteres i uke 44
  • Gamle Kongsvingervegen: forsterkning med nett, oppretting og asfaltering
  • Museumsvegen: forsterkning med nett, oppretting, og asfaltering

I tillegg kommer vi til å rehabilitere ca. 100 m gangvei ved Averstadmoen 24, og bygge ca. 30 m ny gangvei ved Lunnervegen på Kløfta.

 

Bilder: dypstabilisering og asfaltering av Feltvegen


Publisert: 21.10.2021 15:18
Sist endret: 17.01.2023 12:22