Man kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Foreldrebetalingen for et tilbud på 1.–2. trinn skal utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Vedtaket vil gjelde fra 01.08.2020

Mer informasjon og søknadsskjema vil komme.

 

 


Publisert: 20.08.2020 10:44
Sist endret: 20.08.2020 10:45