Innhold

Søknadsfrist er 23. januar 2022 kl. 23.59

​Søk her: regionalforvalting.no 

Næringsvirksomheter som kan søke har en av disse næringskodene:                     

NACE-KODE

NACE: 47          

Detaljhandel NB! Gjelder kun butikker på Oslo Lufthavn

NACE: 56               

Servering

NACE: 59.2         

Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak      

NACE 79

Reisebyrå- og reisearrangør- virksomhet og tilknyttede tjenester

NACE: 90.02    

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet     

NACE: 93

Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer

 

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte/dokumentere følgende:

Bedriften må ha virksomhet i Ullensaker kommune og ha vært økonomisk skadelidende som følge av koronapandemien. Omsetningstapet må kunne dokumenteres og kunne etterprøves.

Tildelinger vil gjøres i sammenheng med antall søknader, søknadsgrunnlaget, dokumentasjon og tilgjengelige midler til fordeling. Vurderingsgrunnlaget består av den innrapporterte omsetningssvikten i: oktober, november og desember 2021. 

Bedrifter kan i denne runden tildeles maksimalt 40 prosent av omsetningstapet i kompensasjon.

Slik søker dere

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Linda Sjåstad Andreassen, tlf. 907 68 311


Publisert: 14.01.2022 09:51:28
Sist endret: 14.01.2022 10:16