Barn og unges kommunestyre (BUK) fordeler hvert år økonomiske midler til barne- og ungdomstiltak. Formålet med tildelingen er at midlene skal skape økt aktivitet og trivsel i oppvekstmiljøet.

I 2018 er det satt av 350 000 kroner til fordeling på skolene og fritidsklubbene. Saken ble behandlet i fellesmøte med Barn og unges kommunestyre og Kommunestyret 13. mars. Før møtet hadde hver skole drøftet forslagene til fordeling av midler på bakgrunn av rådmannens forslag. Elevrådene kunne velge å støtte en av rådmannens fordelingsmodeller eller utarbeide egne forslag.

Skogmo og Åreppen skole hadde utarbeidet egne forslag til fordeling. Rådmannens forslagsmodell 2 fikk flertall og ble vedtatt med 62 stemmer. Les mer om saken på kommunens hjemmesider: https://www.ullensaker.kommune.no/politisk-motekalender/#se:mote/moteid:2976/utvalgid:1

 


Publisert: 15.03.2018 12:43
Sist endret: 17.01.2023 12:08