Alle barneskolene i Ullensaker er med på konkurransen. Den klassen som prosentvis har størst andel gående elever til og fra skolen går av med seieren. Premien er en dag for hele klassen i Jessheimbadet.

- Skolene i Ullensaker har over tid opplevd en økning i bruk av bil hvor foresatte kjører og henter barna på skolen. Dette skaper ofte trafikkfarlige situasjoner ved og rundt parkeringsplassene på skolene. Vi politikere i Ullensaker ha enstemmig vedtatt en «Gå til skolen-aksjon» for å oppfordre foreldre til å la barna gå til skolen og motivere elevene til å gå, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

Elever som bor forholdsvis langt unna skolen, men allikevel under skyssgrensen på 4 km oppfordres til å gå den siste kilometeren før skolen der det finnes trygge skoleveier. 

- Å gå til skolen er godt for helsa og miljøet også, og vi oppfordrer flest mulig til å være med på «Gå til skolen-aksjonen» denne høsten. Vi minner om å bruke refleks-vest nå i høstmørket, avslutter ordfører Schumacher. 


Publisert: 29.10.2021 09:14
Sist endret: 29.10.2021 09:14