I uke 15 ble det registrert 73 nye tilfeller av koronasmitte blant personer bosatt i Ullensaker. Dette er mer enn en halvering siden uken før, da 165 ble meldt smittet.

-Smittereduksjonen skyldes trolig en kombinasjon av god etterlevelse av smittevernregler, utstrakt testing og godt arbeid med smittesporing over lang tid. Det er også sannsynlig at massetesting i grunnskolen og smittetilfellene vi har fanget opp der på et tidlig stadium, har bidratt positivt. Det er selvsagt bra at smitten går ned, men kommunen vår har fortsatt et høyt smittenivå som vi må få ytterligere ned. Andelen som ikke vet hvor de er blitt smittet har økt til 1 av 5. Det er viktig at vi er forsiktige og følger smittevernregler uansett hvor vi ferdes, og dessuten at vi har lav terskel for å teste oss selv ved milde symptomer, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

- Sist uke så vi at antall smittetilfeller i Ullensaker ble mer enn halvert, og det er jeg veldig glad for. Jeg vil rette en stor takk både til innbyggerne i kommunen som følger smittevernregler, og til alle medarbeidere som jobber med testing og smittesporing. Men det er dessverre viktig å minne om at vi fortsatt er blant kommunene i landet med mest smitte, og at vi må følge strenge smittevernrutiner en god stund til slik at vi får redusert smittetrykket enda mer, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.


Publisert: 20.04.2021 14:07
Sist endret: 21.04.2021 09:05