Innhold

Ullensaker kommune mottok som planmyndighet forslag til planprogram for en eventuell tredje rullebane fra Avinor tidligere i høst. Et enstemmig formannskap mener at Ullensaker ikke kan gå videre med dette arbeidet før Samferdselsdepartementet har svart på flere spørsmål om grunnlaget for denne planen.

Blant annet er det reist sterk tvil om departementet har gjennomført prosessen som ligger til grunn for planarbeidet slik loven krever. Kommunen mener lokaliseringsspørsmålet verken er forberedt eller avgjort i samsvar med plan- og bygningslovens regler eller den fremgangsmåten som Samferdselsdepartementet selv hadde skissert tidligere. Departementet har med dette ikke bare handlet i strid med loven, men også i strid med egne uttalelser om den videre prosessen.

Rådmann og ordfører har sendt brev til Samferdselsdepartementet og stilt flere spørsmål. Når departementet har svart på brevet skal kommunestyret i Ullensaker avgjøre veien videre.

Les mer om bakgrunnen og dokumenter i saken  


Publisert: 15.11.2018 12:58:34
Sist endret: 15.11.2018 12:58