Ullensaker kommune har i lengre tid hatt et sentralt lager med jodtabletter tiltenkt barn under 18 år, gravide og ammende. Dette som en del av den generelle beredskapen i henhold til føringer fra sentrale myndigheter. Helsedirektoratet har nå bedt norske kommuner gå igjennom sin beredskap for distribusjon av jodtabletter. I denne forbindelsen har kommunen vedtatt å distribuere jodtabletter fra sentrallageret og ut til skoler, barnehager og institusjoner i kommunen der barn oppholder seg på dagtid. Foresatte som ønsker at barna skal få utdelt jodtabletter dersom en atomulykke eller annen hendelse skulle skje, må signere et samtykkeskjema som sendes ut til foresatte i barnehager og skoler i løpet av den nærmeste tiden. Vi minner om at norske myndigheter understreker at beredskapsnivået i Norge ikke er økt og at befolkningen kan leve som normalt.

Les mer om jodtabletter her.

Les mer om beredskap i Ullensaker her.


Publisert: 07.03.2022 15:31
Sist endret: 08.03.2022 09:03