Innhold

Foto: Magnar Haraldsen Eidsvoll Ullensaker Blad

Bakgrunnen er oppbygging etter tidligere gravearbeid. Tilgang til byggeprosjekt Sentrumshagen og boliger langs Rådhusvegen, kan bruke innkjøring fra Ringvegen. Byggeprosjekt Skovly, parkering Skovly, parkering bak Rådhuset og besøk til kirken, kan kjøre inn fra Furusethgata og ned Rådhusvegen. Myke trafikanter skal ha tilgang forbi anleggsområdet under hele tidsrommet arbeidene pågår. Det er entreprenørfirmaet Nordby Maskin AS som skal utføre arbeidene.

-Vi forstår at dette er frustrerende for folk som er vant til å ferdes i området. Vi håper likevel at folk vil vise forståelse. Denne jobben gjør våre medarbeidere for byens beste og for fortsatt vekst i Ullensaker, sier Per Erik Bråtebekken i Ullensaker kommune.

Kontaktpersoner Per Ingar Roland, driftsleder Vann, vann, avløp og veg, tlf: 66108283 / 91538990. 


Publisert: 23.02.2017 12:59:09
Sist endret: 23.02.2017 12:59