Grunnet situasjonen med koronaviruset, er kapasiteten til barneverntjenesten svært begrenset. Redusert bemanning og fravær kan føre til at barneverntjenesten ikke får fulgt opp alle forhold som planlagt iht. lovkrav.

Ullensaker kommunes barneverntjeneste vil derfor følge nasjonale retningslinjer og interne beredskapsplaner, og legge til rette for oppfølging av de familiene som trenger det mest. Kommuneoverlegen har fattet vedtak som i stor grad begrenser klientkontakt. Barnevernstjenesten vil i størst mulig grad gjennomføre samtaler per telefon.

Enkelte frister og interne prosedyrer vil det i denne perioden ikke være mulig å opprettholde.

Ved behov for kontakt ring: Vakttelefonen Ullensaker barneverntjeneste, 46 47 34 01 (8-15), Barnevernvakten Romerike 64 99 32 70.


Publisert: 18.03.2020 15:17
Sist endret: 01.02.2021 10:45