Etter tre dager med massetesting av ullensakerskolens ansatte og elever, hadde ved dagens slutt i går rundt 4500 personer blitt testet. 4 av disse avla positiv hurtigtest og er satt i isolasjon. 10 prøvesvar var uklare og personene ble sendt til kommunens teststasjoner for ordinær testing. I dag er de siste 1500 personene testet, og de fullstendige resultatene fra testingen vil deles neste uke.

-95 prosent av elevene i Ullensakerskolen har blitt registrert for testing av sine foresatte, noe vi ser på som en veldig god oppslutning. Vi er glade for at så mange barn og foresatte har ønsket å være med på dette som vi i kommunen tror er et viktig tiltak i å få ned smittetrykket vi har opplevd den siste tiden, sier kommunaldirektør for skole og barnehage, Yngve Rønning.

Strålende innsats av ansatte på skolene

Hver enkelt av de totalt 16 skolene har organisert testingen på sin skole sammen med testpersonellet. Hoppensprett private ungdomsskole har også vært en del av testingen.

- Jeg er imponert over den innsatsen som lærere og andre skoleansatte har bidratt med disse dagene. De både organiserer og tar godt vare på barna i kohorten sin, veileder dem og svarer på spørsmål de måtte ha. Tilbakemeldingene fra lærerne er at barna takler testingen bra og at stemningen har vært god, sier kommunaldirektøren.

Føles trygt

Ingvild er lærer ved Borgen skole og bidro ved testing av sin kohort på torsdag. Elevene møtte henne som avtalt i skolegården på oppmerkede plasser med to meters mellomrom. De gikk inn i Alfhallen, fikk testen sin etter tur og ble veiledet ut av hallen igjen.

- Testingen tok totalt rundt 2 minutter per elev, det var et effektivt opplegg og det føltes både trygt og profesjonelt. Både elvene og vi ansatte ble ivaretatt på en god måte, forteller Ingvild.

Målet med å gjennomføre massetesting av alle ansatte og elever før de returnerer til skolen etter påskeferien, er å forhindre at smitte kommer inn i skolen og slik bidra til at skolene skal kunne holde åpent. Massetestingen kan avdekke smitte hos personer som ikke har symptomer, forhindre at disse smitter elever og ansatte, og unngå at nærkontakter må i karantene.

- Dette har vi aldri gjort før, men du verden så smart det er! Nå kan de som tester positivt dra hjem i isolasjon uten at andre elever eller lærere blir satt i karantene, påpeker Ingvild.

Det er lagt opp til å teste alle ansatte og elever også neste uke. Deretter vil tiltakets effekt evalueres, og videre testopplegg vurderes ut ifra dette og eventuelle retningslinjer fra sentrale myndigheter.


Publisert: 09.04.2021 16:41
Sist endret: 09.04.2021 16:41