Innhold

Misfarget, brunt vann kan dessverre til tider forekomme. En årsak til dette nå i sommervarmen er at hastigheten på vannet i eldre vannledningsrør øker kraftig ved stort vannforbruk.

Det foregår en del bassengfylling og hagevanning rundt i kommunen som forårsaker dette nå i varmen. Vi har ikke nok vann i kommunen til at alle kan gjøre dette, og derfor har vi vanningsrestriksjoner. Når dette ikke respekteres, fører det rett og slett til brunt vann i noen områder.

Eneste måten å få det misfargede vannet ut av ledningsnettet, er å tappe det ut gjennom kaldtvannskran nærmest mulig vanninntaket i huset.


Publisert: 02.06.2018 08:13:00
Sist endret: 02.06.2018 08:48