En lærer på Gystadmarka Ungdomsskole er smittet av korona og er i isolasjon. Her er 23 elever og 8 ansatte satt i karantene.

På Vesong ungdomsskole er en elev smittet og i isolasjon. Her er 28 elever og en ansatt satt i karantene. Alle som nå er i karantene har blitt oppfordret til å ta koronatest. 

I tillegg er 3 familiemedlemmer smittet innad i familien, men i forskjellige familier.  


Publisert: 01.11.2020 20:23
Sist endret: 01.11.2020 20:26