Ismåling er gjort  18.02.2019  på Nordbytjernet, Jessheim, ca. 100 m ut fra akebakken og ca. 60 m ut fra stupetårnet. Istykkelsen er 42 cm stålis. Det er noe overvann og åpent vann mot land enkelte steder.   

Istykkelsen kan variere rundt på tjernet og er alltid usikker nær innløp og utløp. Hold god avstand.

All ferdsel på isen skjer på eget ansvar.

 

 

For nærmere info om is sikkerhet, se link: 

Østlandet | Varsom.no


Publisert: 20.02.2019 11:50
Sist endret: 20.07.2022 11:22