Ullensaker kommune har den siste uka opplevd en økning i smittetallene. Økningen i smitte vil skje lokalt når samfunnet åpnes opp. Smitteøkningen er alvorlig, men ikke dramatisk. Kommunen minner om at alle fortsatt må passe på å holde avstand, vaske hender, holde seg hjemme hvis man blir syk og ha lav terskel for å teste seg.

Smitteutbruddet i Ullensaker var først og fremst knyttet til tre utesteder, men det er også smitte på arbeidsplasser og barnehager i kommunen. I løpet av de neste dagene vil vi ha mer oversikt over det totale omfanget av smitten, siden det er fremdeles nærkontakter fra disse utbruddene som er i karantene. Av de 106 som er bekreftet smittet denne uken, er det bare 12 som har helt ukjent smittevei, og ikke kan knyttes til en kjent smittet eller en hendelse. Arbeidet med smittesporing pågår, men kommunen har fremdeles økende smitte fra de kjente utbruddene.

– Kommuneoverlegene i Ullensaker følger utviklingen tett gjennom helgen og starten av uka. Vi vurderer fortløpende om det er behov for å sette inn lokale tiltak for å håndtere smittesituasjonen, og er løpende i kontakt med Folkehelseinstituttet for råd. Fortsatt er ikke situasjonen i kommunen kritisk eller uoversiktlig, og arbeidet med smittesporing viser så langt at vi har kontroll på de utbruddene som er i kommunen. Jeg tror vi vil klare å slå ned utbruddene ved hjelp av smittesporing, testing, isolasjon og karantene, sier kommuneoverlege i Ullensaker Terje Sagen.

Fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud fremhever innsatsen ullsokningene sammen gjør for å stoppe smitten. Det aller viktigste er å følge helsemyndighetenes råd: Hold avstand, vask hender, holde seg hjemme ved sykdom og ta en test.

– Vi ser at folk tar dette på alvor og bidrar til at arbeidet med smittesporing går effektivt. Det er hver enkelt av oss som kan sikre at vi slår ned utbruddet ved at vi overholder karantener og isolasjon, og ved å teste oss umiddelbart hvis vi mistenker at vi kan ha blitt smittet. Mitt mål er at vi sammen greier å få ned smittetallene, sier fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud.

Helsemyndighetenes råd til befolkningen:

  • Hold avstand – minst 1 meter

  • Ha god håndhygiene – vask hender ofte og grundig

  • Host i et lommetørkle eller i albuen

  • Hold deg hjemme hvis du er syk

  • Test deg hvis du mistenker at du kan være smittet

 


Publisert: 04.07.2021 12:39
Sist endret: 04.07.2021 12:39